Projekt

— Knezaprojektet.
Agape Center är, tillsammans med samtliga kyrkor i LKS (Lidköpings Kristna Samarbetsråd), engagerat i ett projekt för och med de romska EU-migranter vi har i Lidköping, i deras hemort Kneza i Bulgarien. Projektet riktar in sig på hjälp till självhjälp och skolgång för barnen, för att på ett långsiktigt och hållbart sätt hjälpa denna utsatta grupp.